Keuring & Regelgeving

Wet- & Regelgeving, soms een doorn in het oog!

Wij voorzien u van de nodige keuringen, de standaard protocollen & werkinstructies

RI&E-dossier

De Arbowet verplicht elke werkgever om een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uit te voeren. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een volledig en actueel RI&E document.

LARIX Dental Concepts ondersteunt u bij de opstelling van uw volledige en actuele RI&E document.

Onze documentatie is geheel gebaseerd op het RI&E instrument voor de dentale branche zoals dat wordt gepubliceerd op (maar niet beperkt tot) de website van de KNMT. Waar nodig of opportuun geacht is extra of verduidelijkende informatie toegevoegd.

De documentatie is onderverdeeld in 4 categorieën: KEW, Milieu, Infectiepreventie & Hygiëne en Arbo.

KEW keuring

Als eigenaar van een tandheelkundige praktijk bent u de verantwoordelijke stralingsdeskundige van uw praktijk. Een duidelijke administratie van de röntgen apparatuur (zelfs als deze niet in gebruik zijn) en de verrichte keuringen is voor iedere praktijk verplicht.

Wettelijk is bepaald dat op alle röntgentoestellen jaarlijks een controle dient plaats te vinden (conform BS artikel 10 – 1 c).

LARIX Dental Concepts voert de kwaliteitscontrole geadviseerd door Applus-RTD (Röntgen Technologische Dienst). De technici van LARIX Dental Concepts zijn door Applus-RTD getraind in het doen van de metingen voor uitvoering van een risico inventarisatie en evaluatie en het uitbrengen van de bijbehorende rapportage.

Per 1 januari 2015 is er de verplichting  uw KEW dossier te laten controleren door een coördinerend stralingsdeskundige van minimaal niveau 3. LARIX Dental Concepts zorgt voor deze controle.

LARIX Dental Concepts levert u een KEW dossier wat voldoet aan:

 • Kern Energie Wet;
 • Besluit Stralingsbescherming;
 • Aanverwante regelingen.

Kortom: Door uw KEW keuring te laten uitvoeren en uw dossier te laten opstellen door LARIX Dental Concepts voldoet u aan de wet- en regelgeving en uiteraard ook aan de nieuwe verplichting van controle door een coördinerend stralingsdeskundige van minimaal niveau 3.

Milieu (gevaarlijke stoffen)

In uw mondzorgpraktijk heeft u dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen. Voor de veiligheid van u, uw medewerkers en uw omgeving is het van groot belang dat er verantwoord met de stoffen wordt gewerkt. LARIX Dental Concepts voorziet u van de nodige adviezen, documentatie en protocollen.

Infectiepreventie & Hygiëne

Belangrijk onderdeel van RI&E  Infectiepreventie & Hygiëne is de WIP-Richtlijn. Deze bestaat uit aanbevelingen voor de preventie van zorginfecties in Nederlandse zorginstellingen.

De WIP-Richtlijnen zijn professionele standaarden die door de Gezondheidsraad worden getoetst op kwaliteit.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt de WIP-richtlijnen als uitgangspunt om toezicht te houden op de kwaliteit van de zorg.

Voor de tandheelkundige praktijk is de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk van toepassing. Klik hier voor de meest recente (geautoriseerde versie) publicatie.

In uw tandheelkundige praktijk werkt u uiteraard nauwkeurig en volgens afspraken en voorschriften. Maar heeft u van al uw handelswijzen de documentatie op orde? Zijn alle protocollen aanwezig en is eenieder hiervan op de hoogte?

LARIX Dental Concepts heeft de documentatie voor u op orde.

Arbo

De categorie Arbo bevat informatie over de arbeidsomstandigheden van u en uw medewerkers. Het welzijn van eenieder staat voorop. Van belang is het dat eenieder zijn/ haar werkzaamheden onder de juiste omstandigheden kan uitvoeren. Vragen die aan de orde komen zijn o.a.: Is er voldoende licht aanwezig? Wordt er rekening gehouden met de veiligheid? Weet men tot wie zich te keren bij vragen? Etc. etc.
LARIX Dental Concepts stelt voor u de benodigde documentatie op.

Wilt u meer weten? Vraag het ons via dit formulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht

  captcha

  Vul bovenstaande code in