Legionella | Larix Dental Concepts

Hoe slim om te gaan met een belangrijke wijziging in de WIP richtlijn?

Wetgeving

De herziene richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken is geautoriseerd. Echter, geldt al langere tijd voor iedere mondzorgpraktijk dat zij te maken heeft met de Drinkwaterwet (art. 21 lid 1) waarbij er vanuit de zorgplicht voor deugdelijk drinkwater in de praktijk gezorgd moet worden. Daarnaast wordt de praktijkhouder geacht op basis van de Arbowet (art.5) en het Arbobesluit (art. 4.85, 487a en 4.87b) de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer te waarborgen. Hiervoor dient de praktijk in het bezit te zijn van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een beheersplan.

WIP richtlijn

Meten=weten! (beheersplan)

Om de groei van biofilm te beheersen, wordt aanbevolen dat er 2x per jaar een kiemgetal 22⁰C meting plaats vindt. Wij kunnen samen met u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beheersplan op maat opstellen.

WIP richtlijn

Risicoanalyse legionella (Quickscan)

De quickscan gebeurd bij u in de praktijk en richt zich op de drinkwaterinstallatie. Er wordt gezocht naar eventuele knelpunten, hoe het drinkwaternetwerk is aangelegd, waar in de drinkwaterinstallatie eventueel groei van bacteriën, schimmels en virussen op kunnen treden. De temperatuur van het water wordt op diverse tappunten gemeten, desgewenst kan er een geaccrediteerde drinkwateranalyse uitgevoerd worden.

LARIX kan de risicoanalyse, kiemgetal meting en legionella test in samenwerking met een gecertificeerd drinkwater adviesbureau voor u uitvoeren op een geaccrediteerde manier. Wij informeren u graag over ons abonnement, neem gerust contact met ons op.