Het testen van uw waterklep is jaarlijks verplicht. LARIX helpt u graag!

Keerkleppen controle | Larix Dental Concepts

Controle keerkleppen

Het testen van keerkleppen is wettelijk verplicht.

Deze jaarlijkse wettelijke verplichting, staat vastgelegd in het “werkblad leidingwaterinstallatie” (VEWIN WB 1.4G) meer specifiek: artikel 4.

Beveiligingstoestellen

Terugstroombeveiligingstoestellen, zoals keerkleppen EA/AC, belichters DA/DB/DC, onderbrekers BA/CA/GA/GB, atmosferische onderbrekingen AA/AB/AC/AD/AF/AG, moeten jaarlijks op goede werking worden gecontroleerd.”

De wetgeving verplicht verder de be-heerder van uw leidingwaterinstallatie om afnemers in de dentale branche ééns in de 3 jaar te bezoeken. De controleur verwacht dan dus steeds 3 certificaten aan te treffen.

Certificaat voor keerkleppen controle

LARIX Dental Concepts kan de keerkleppen voor u controleren, onderhouden en indien nodig vervangen. Als de klep getest is op goede werking, ontvangt u uiteraard een certificaat voor in uw dossier!